Soğuk Şekillendirilmiş Çelik Binaların Termal Performansı

Thermal Performance of Cold-Formed Steel Framed Buildings

Enerji Politikaları

CO2 nedeniyle dünya büyük ölçüde değişiyor emisyonlar; doğal olarak tempoya ayak uyduramıyor. Bu nedenle enerji tasarrufu günümüzde her zamankinden daha önemlidir. İnşaat sektörü, binaları termal olarak yalıtarak bu tasarrufa katkıda bulunabilir. Binaların ısıtılması ve soğutulması Avrupa'nın nihai enerji tüketiminde 'lik bir orana sahiptir. Binanın her yüzeyinde ısı transferi meydana gelebilir ancak enerji kaybının çoğunu pencereler ve diğer açıklıklar oluşturur. İnşaatçılar, toplam kaybı azaltmak için kapı ve pencerelerin yanı sıra duvar, çatı ve zemin yalıtımına da odaklanabilir.

Avrupa perspektifinden bakıldığında ise emisyonların 2030 yılına kadar oranında azaltılması hedefleniyor. AÇA'ya (Avrupa Enerji Ajansı) göre, uzun vadede rüzgar ve güneş enerjisi santralleri için sınırlı arazi mevcut olacak. Sadece enerji kaynağının yeşil enerjiyle değiştirilmesiyle emisyonlar azaltılamaz. Bu, fosil yakıtların uzun süre kalacağı ve ek düzenlemeler oluşturabileceği anlamına geliyor. Bu nedenle binalarda dahi enerji tasarrufu sağlamak büyük önem taşıyor.

Binanın enerji performansının hesaplanmasında iki temel amaç vardır. Bunlardan biri yüzeylerdeki ısı transferidir. İkincisi hava sızdırmazlığıdır. Bu iki parametre EN ISO 6946, EN 13829:2001, ISO 9972:2006, AISI S250, ASTM E779-10, ATTMA TS1, ICC IECC-2018 vb. uluslararası standartlarla hesaplanabilir veya test edilebilir.

Örnek Detay

Soğuk şekillendirilmiş çelik aksamlarda profiller arasında boşluklar bulunur ve bu boşluklar yalıtım malzemeleriyle doldurulabilir. Ek kaplama malzemeleri veya katmanları termal köprülemeyi engelleyebilir. Hafif çerçeveli inşaat sektöründe iç-dış kaplama ve boşluk içindeki dolgu malzemesi standart detay olarak kullanılabilmektedir. Gerekli ısı yalıtımını sağlamak için Şekil.1'deki detay kullanılabilir. Isıl direnci tanımlayan R değerinin değerlendirilmesi kodlar rehberliğinde yapılabilmektedir.

General detail for cold-formed steel wall assemblies. Ref SCI P386.

Şekil 1. Soğuk şekillendirilmiş çelik duvar düzeneklerinin genel detayı. Ref: SCI P386.

Paylaş

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn