ARKİTECH TASARIM YAZILIMI

Arkitech Tasarım ve Detaylandırma Yazılımı (Arkitech) özellikle hafif çelik panel yapımı için geliştirilmiş, güçlü, esnek ve kullanıcı dostu araçlara sahip bir tasarım programıdır.

Arkitech tasarımda az katlı villalardan çok katlı veya karmaşık mimari tasarımlara kadar bütün tasarımlar yapılabilir.

Program kullanıcı dostu 3B grafik ara yüzüne ve yardımcı geometrik araçlara sahiptir. Ayrıca, kullanıcıya üretim süreçlerini görüntülenmesine olanak sağlayan kendine özgü bir özelliğe sahiptir (Panel üzerindeki hidrolik işlemler) ve projenin 3B yapı perspektif görünümü ve kaplamalı görünümü program tarafından gösterilebilir.

DXF uzantılı dosyalar Arkitech içine aktarılabilir ve tüm yapısal elemanlar programın panel kütüphanesinden otomatik olarak seçilerek oluşturulabilir. Ayrıca, panelleri oluşturmakta kullanılan iki boyutlu mimari çizim veya aks çizgilerinden üç boyutlu yapıyı oluşturma gibi başka seçenekler de vardır.

Profiller arası ve paneller arası çakışma, panel geometri ve azami uzunluk kontrolleri yapma gibi otomatik yapılan kontroller vardır. Kullanıcı çelik miktarı için yazılımdan malzeme raporu çıktısı (kaplama alanı, perçin sayısı v.b.) alabilir.

Tasarım tamamlandıktan sonra, programdan 3B görünüm, plan görünümleri ve montaj çizimleri için ayrı ayrı DXF dosya formatında çıktı alınabilir. Tasarımı yapılmış modelden üretim dosyaları kolaylıkla alınır ve kullanıcı modelleri Arkitech Mobil Görüntüleyiciye taşıyabilir.

Arkitech ayrıca deplasman ve mesnet reaksiyonu gibi statik analiz sonuçlarını program içinde oluşturur. Kullanıcı bu hesaplama için malzeme özelliğini, yük tiplerini ve yük kombinasyonlarını tanımlamalıdır ve bu yükleri modele eklemelidir. Yapısal tasarımı tamamlamak için, kullanıcı analizi yapılmış paneli bütün düğümleri bağlanmış şekilde s2k çıktısı alarak SAP2000 programına gönderebilir.