ARKİTECH TASARIM YAZILIMI

Arkitech Tasarım ve Detaylandırma Yazılımı (Arkitech) özellikle hafif çelik panel yapımı için geliştirilmiş, güçlü, esnek ve kullanıcı dostu araçlara sahip bir tasarım programıdır. Tek katlı villa projelerinden çok katlı karmaşık yapılara kadar tüm tasarımlar Arkitech ile tamamlanabilir. Yapının mimari tasarımının ardından, Arkitech kullanıcısı mimari planı yazılıma aktarabilir veya yazılım ekranında projede belirtilen aksları elle oluşturabilir. Daha sonra, kullanıcı otomatik olarak hafif çelik panel oluşturma ve bu paneller üzerinde düzenleme yapma, varsayılan profillerin boyutlarını / kalınlıklarını değiştirme ve panelin yatay / dikey aralık mesafelerini değiştirme gibi işlemleri yapabilir. Alternatif olarak, kullanıcı istenilen ölçülere göre yeni şablon panel oluşturabilir. Ayrıca, yazılıma yapısal çelik (sıcak haddelenmiş çelik) elemanları eklemek ve bu elemanlara göre çevrelerindeki hafif çelik panelleri düzenlemek de mümkündür. Model oluşturulduktan sonra, Arkitech ucu boşta profiller, profillerin çakışması, panellerin çakışması gibi kullanıcı tarafından yapılmış hataları otomatik olarak kontrol eder ve kullanıcıyı bilgilendirir. Arkitech ayrıca statik analiz sonuçları olan deplasman ve mesnet reaksiyonlarını gösterir. Bu hesaplama için kullanıcı malzemeyi, yükleri, yük kombinasyonlarını tanımlaması ve yükleri modeldeki herhangi bir panele uygulaması gerekir. Kapasite hesabı ile yapısal tasarımın tamamlanması için, kullanıcı analizi yapılan paneli tüm düğümleri birleştirilmiş şekilde SAP2000 yazılımına aktarabilir. Arkitech tamamlanan modeldeki paneller için herhangi bir açıdan 2B veya 3B görünümde yazdırma seçenekleri sunar. Malzeme Listesi (Toplam çelik uzunluğu ve ağırlığı, panel brüt ve kaplama malzemeleri için net alanlarda, gerekli perçin veya vida numaraları dahil) yazılım tarafından otomatik olarak oluşturulur ve maliyet belirlemede ve üretim planlamasında tasarımcıya yardımcı olur. Profiller ve paneller oluşturulurken, yazılım otomatik olarak tüm panelleri ve profilleri sırayka isimlendirir. Son olarak, üretim dosyası çıktısı alınır ve üretim için Arkitech Panel Makinesi’ne gönderilir.